Zadzwoń
do nas
782 581 011
KRUSZYWA OFERTA

Kopalnia Kruszywa Naturalnego Żelazna jest producentem kruszyw budowlanych i drogowych. Zgodnie z wydanym przez Instytut Materiałów Budowlanych i Technologi Betonu Certyfikatem Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 2311 - CPR - 177 wprowadziliśmy do obrotu wyroby budowlane:

  • Kruszywa do betonu w asortymencie: 0/2 mm; 2/8 mm; 8/16 mm;
  • Kruszywa do zaprawy w asortymencie: 0/2 mm;
  • Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu w asortymencie: 0/2 mm.
  • Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym w asortymencie: 0/2 mm.

Uzyskany certyfikat w systemie 2+ potwierdza, że wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji właściwości użytkowych określone w zharmonizowanych normach:

  • PN-EN 13242 + A1:2010
  • PN-EN 12620 + A1:2010;
  • PN-EN 13139:2003 + AC:2004;
  • PN-EN 13043:2004 + AC:2004 + Ap1:2010,
  • są stosowane oraz, że zakładowa kontrola produkcji spełnia wszystkie wymagania określone w przedmiotowych normach.

ZOBACZ GDZIE ZNAJDUJE SIĘ KOPALNIA